Wykrywacz nieszczelności w płynie REFCO (żółty)

Wykrywacz nieszczelności REFCO 10621 - Płyn naniesiony na miejsce przewidywanej nieszczelności utrzymuje się długo na powierzchni – przy nieszczelności tworzą się pęcherzyki. Pojemność 237 ml