Wykrywacz nieszczelności w aerozolu AMASAN Tester szczelności

Nieszkodliwy dla środowiska środek zgodny z normą DIN-DVGW.  Wykrywacz nie tworzy niebezpiecznych związków z propanem, butanem, acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim oraz z CO2, N2O, azotem i fluorowodorem. Preparat jest niepalny, antykorozyjny, nie drażni skóry. Atest PZH.   Preparat ten stosuje się przy wykrywaniu nieszczelności: rurociągów i węży, połączeń spawanych i lutowanych, śrubunków, zaworów i armatury, butli i pojemników z gazami technicznymi i medycznymi, urządzeń na gaz palny, urządzeń chłodniczych układu hamulcowego itp. Do systemów pracujących pod ciśnieniem doprowadzić sprężone powietrze lub gaz, następnie złącza spryskać preparatem z odległości ok. 30-50 cm. W miejscach nieszczelnych pojawią się drobne pęcherzyki. Aby uniknąć strat gazu wytłaczającego pojemnik należy starać się trzymać w pozycji pionowej. Stosować w temperaturze od 0 do 50°C.