Elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci MASTERCOOL 56100 RAPTOR tester szczelności

Zastosowanie: Przeznaczony do wykrywania nieszczelności w układach klimatyzacyjnych, chłodniczych i przemysłowych. Gwarantuje dokładny pomiar, umożliwiający znalezienie wycieków rzędu 3 gramów rocznie. Opis produktu: Wysoką dokładność badania zapewnia: 5 poziomów detekcji (sygnalizacja dźwiękowa i wizualna wzrastającej koncentracji czynnika, w miarę zbliżania się do miejsca wycieku) możliwość ustawienia jednego z 3 poziomów czułości pozwala dostosować pomiar do warunków otoczenia funkcja precyzyjnej lokalizacji miejsca nieszczelności po znalezieniu nieszczelności można zignorować bieżące stężenie czynnika i poszukiwać miejsc o stężeniu wyłącznie wyższym (kolejny alarm pojawi się, gdy koncentracja czynnika stanie się większa)   Specyfikacja: wykrywa wycieki wszystkich czynników CFC, HCFC, HFC elastyczna sonda o długości 43 cm umożliwia zbadanie trudno dostępnych miejsc instalacji alarm dźwiękowy oraz wizualny, wskazujące poziom wycieku funkcja testowania stanu baterii